Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník, Kounov 196, 270 06 Kounov

AKTUALITY ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ!!!

NOVĚ!!! VE TŘÍDÁCH BUDOU MÍT ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ ROUŠKY STÁLE ( I PŘI VÝUCE) . NAŘÍZENÍ VLÁDY.

 

OD 10.9. 2020 BUDOU V BUDOVĚ ŠKOLY ROUŠKY POVINNÉ!!!!!!

ŽÁKŮM JE NUTNÉ DÁT S SEBOU DO ŠKOLY 2 X ROUŠKU A IGELITOVÝ SÁČEK NA ROUŠKY.

(Ve třídách roušky žáci 1.st. mít nebudou, ale na chodbách, v šatnách a při čekání na výdej obědů ano.)

 

Probíhá rekonstrukce školní tělocvičny, akce potrvá do konce října.

V říjnu učitelé budou mít k dispozici nové notebooky pro výuku. Dne 26.10. proběhne školení pro výuku na dálku. Žáci tento den budou mít ředitelské volno.

Zakoupili jsme vizualizér, pro přenos obrazu na interaktivní tabuli.

Dochází k modernizaci výuky na 1. stupni. Ve čtvrtém ročníku se v září nainstaluje dataprojektor s výukovým plátnem.

 V pátém ročníku je plánována modernizace třídy na duben 2021, žáci budou mít novou interaktivní tabuli.

Od 1.9. škola plně využívá žákovské elektronické knížky tzv. BAKALÁŘI.

Žákům nebude rozdána žákovská knížka, ale pouze doplněk k žákovské knížce, který souží k omlouvání žáků a k jiným sdělením rodičů a školy. 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. ročník - Mgr. Kubánková Renata

2.+3. ročník - Mgr. Sunkovská Jaroslava

4. ročník - Bc. Pucholtová Andrea

5. ročník - Mgr.Bc. Pořádek Josef

6. ročník - Mgr. Bělka Václav

7. ročník - Bc. Klatovský Tomáš

8. ročník -  Bc. Fialová Lucie

9. ročník - Bc. Jochová Anna

učitelé bez třídnictví :

Ing. Žichovská Nataša- matematika, chemie, fyzika

Jirásková Věra - výtvarná výchova, pracovní činnosti

Jochová Petra - hudební výchova

Asistentky pedagoga:

4. ročník - Koláčková Jana

5. ročník - Bc. Maříková Eva 

 

 

 

Výuka v obdoví březen 2020

Informace k zahájení výuky žáků 2. stupně, od 8. 6. 2020

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy upravilo podmínky, za kterých je žákům umožněna přítomnost ve školách. Aktualizovaný metodický pokyn a čestné prohlášení naleznete  ZDE

V souvislosti s touto aktualizací budeme od 8.6.2020 pro žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky 1  krát týdně, pro každý ročník. Školní jídelna je v provozu. Oběd si můžete objednat ZDE  Před prvním vstupem musí žáci odevzdat vyplněné čestné prohlášení. 

6. ročník Pondělí od 7:30 do 10:40 pan učitel Klatovský
7. ročník Úterý od 7:30 do 10:40 slečna učitelka Fialová
8. ročník Středa od 7:30 do 10:40 paní učitelka Jochová

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole z těchto důvodů:

- individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace

- skupinová práce s žáky formou třídnických hodin

– objasnění nebo upevnění učiva, úprava hodnocení na vysvědčení

– po konzultaci s konkrétním učitelem bude nabídnut den a čas

- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí

odevzdání učebnic a zapůjčených učebních pomůcek

– proběhne v týdnu od 22. – 26. 6. 2020, řídí a informuje třídní učitel

 předání vysvědčení za 2. pololetí – proběhne  v areálu školy nebo v tělocvičně (dle počasí)  30. 6 slavnostní předání vysvědčení se uskuteční od 7:30, 

 Kontakt s jednotlivými učiteli je možný zprávou v elektronické žákovské knížce nebo pomocí kontaktů získaných během výuky na dálku (e-mail, Facebook, WhatsApp atd.).

POZOR!

Nejedná se o hromadný návrat všech žáků 2. stupně do lavic. Jde o DOBROVOLNÉ konzultace k vysvětlení a upevnění učiva zadávaného během uzavření škol a také o možnost vylepšení si HODNOCENÍ na vysvědčení. Povinné budou pouze termíny odevzdání učebnic, jejich rozdávání a výdej vysvědčení. O těchto termínech budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni třídním učitelem. Doporučuji sledovat zprávy v el. žákovské. Při prvním vstupu do školy musí žák předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí před hlavním vchodem do školy). Hlavní důraz bude stále kladen na distanční (vzdálenou) výuku!


 Pravidla pro hodnocení žáků na konci roku

Vychází z vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na koci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  • především z podkladů získaných v druhém pololetí do 10. 3. 2020,
  • podpůrně z podkladů získaným během výuky na dálku,
  • podpůrně z podkladů získaným po obnovení provozu škol,
  • podpůrně z výsledků hodnocení za první pololetí školního roku 2019/2020.

Ing. Lenka Krejcarová, ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník

č.p. 196, 270 06 Kounov, IČO:47016922                         T el.: 313 578 888

Vážení rodiče, milí žáci,

V souladu s usnesením vlády č. 491, ze dne 30. dubna 2020, zahájíme výuku pro devátý ročník v pondělí 11. 5. 2020 a pro první stupeň zahájíme výuku 25.5.2020. A to za určitých podmínek. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Podmínky pro 1. – 5. ročník:· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. · Vzdělávací aktivity se realizují pro školní skupiny nejvíce po 15 žácích. Složení skupin je po 25.5. neměnné.· Žáci budou sedět v lavicích po jednom a budou dodržovány rozestupy 2m.· Při prvním vstupu do budovy je nutné předat vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení – tiskopis naleznete v dokumentech na webu školy nebo je tiskopis k dispozici vytištěný u vchodu do ZŠ v boxu. Žák při vstupu do školy předává toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti vždy každý týden. Bez dokumentu o bezinfekčnosti nebude žák do budovy školy vpuštěn.· Žák bude mít 2 roušky a sáček na roušku.· Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (šátek), ve třídě může žák roušku sundat, pokud jsou zachovány rozestupy.· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.· Ve škole bude zvýšena hygiena, dohled nad ní a v každé třídě bude přítomna desinfekce.· Dopolední výuka bude zaměřena na předměty – český jazyk, matematika, přírodověda/ prvouka a na anglický jazyk.· Žáci ve skupině jsou omlouvány standardně do žákovských knížek. Pokud bude potřeba uvolnit žáka z vyučování, zákonný zástupce napíše den a čas uvolnění z výuky a přidá větu: Od této doby přebírám za svého syna/ dceru plnou právní odpovědnost · Rozvrh jednotlivých skupin bude upraven tak, aby se skupiny nepotkávaly na chodbách, na wc a v prostorách jídelny.· Školní jídelna bude v provozu· Ranní družina není· Odpolední družina je do 16:00. Cílem odpolední části je zájmové vzdělávání žáků, vycházející z obsahu ŠVP školní družiny· Zákonný zástupce ohlásí škole, v jaký čas bude opouštět žák školu, zda po dopolední výuce nebo po odpolední výuce.

Ing. Lenka Krejcarová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ SKUPINY PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ - ROZVRH OD 25.5. 2020

Rozvrh 1. a 2. ročník (1. skupina)od 25. 5. 2020

Vyzvednutí vyučujícím před školou:7:00 výuka do  11:00                                                                      

Odpolední zájmové činnosti: do 16:00

Den

Výuka probíhá v blocích, převážně hravou formou.

Po

Čj           Čj              M             M

Út

M            M             Čj             Čj

St

Čj            Čj             M             Prv

Čt

M            M            Čj              Čj

Čj            M            M             Prv

 

 Rozvrh 3. a 5. ročník (2. skupina) – od 25. 5. 2020

Vyzvednutí vyučujícím před školou:7:10 výuka do  11:35                                                                     

Odpolední zájmové činnosti: do 16:00

Den

Výuka probíhá v blocích, převážně hravou formou.

Po

Aj            Aj            Čj             Aj           M

Út

Čj             M           Prv/Př       Čj            Čj

St

M             Čj             Vl           Čj            Čj

Čt

Čj             M          Prv/Př        M            M

Čj             M             Čj            M            Čj

 

 Rozvrh 4. ročník (3. skupina) od 25. 5. 2020

Vyzvednutí vyučujícím před školou:7:20 výuka do  12:00                                                                     

Odpolední zájmové činnosti: do 16:00

den

Výuka probíhá v blocích, převážně hravou formou.

Po

Př           M           Čj             Čj            M

Út

Čj          Čj            M            Vl             M

St

M           M-G       Čj            Čj             M

Čt

Čj           Čj           M             Př            M

Aj           Aj           M            Čj            Aj

Ráno sraz na stanovišti před školou s rozestupy 2 m a s nasazenou rouškou, tiskopis o bezrizikovosti s sebou první den příchodu do školy.

 

ŠKOLNÍ SKUPINA PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

ÚČAST 9.TŘÍDY OD 11.5.2020

Beerová Lucie    

Drexlerová Natálie

Halaš Matěj

Hradecká Karolína

Nagy Sebastien

Peterková Adéla

Pleier Jakub

 

VÝUKA BUDE PROBÍHAT V BLOCÍCH PŘEDMĚTŮ: ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA! Český jazyk - Lucie Fialová, Matematika - Lenka Krejcarová

Bylo by vhodné, abyste si připravili látku, které nerozumíte.

 

ROZVRH JEDNOTLIVÝCH DNŮ:

 

DEN

7:30 – 9:10

9:30-10:40

10:40 OBĚD

DO 11:00

PONDĚLÍ

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 

ÚTERÝ

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

 

STŘEDA

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 

ČTVRTEK

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

 

PÁTEK

NEPROBÍHÁ VÝUKA

NEPROBÍHÁ VÝUKA

---

 

Školní jídelna je v provozu.

BEZ DOKUMENTU O BEZINFEKČNOSTI NEBUDE ŽÁK MOCI VSTOUPIT DO ŠKOLY!!!

Dokument je stažitelný na webu v dokumentech školy. K dispozici jsou tiskopisy vytištěné v boxu před školou.

Pokud bude Váš syn/dcera potřebovat dříve odejít z vyučování, například z důvodů spoje, přinese písemnou omluvenku. Omluvenka bude obsahovat datum a čas odchodu a větu: Od této doby přebírám za svoji dceru/syna plnou právní odpovědnost.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace