Základní škola a Mateřská škola Kounov

Spustili jsme nový web

Výchovné poradenství

Mgr. Jaroslava Sunkovská

 • výchovná poradkyně
 • sunkovska@zskounov.cz
 • konzultační hodiny: st: 12:00 - 13:30, čt: 12:30 - 14:00

Mezi hlavní úkoly výchovného poradce patří:

 • dohled nad tvorbou a realizací IVP
 • kontrola dodržování podpůrných opatření pro potřebné žáky
 • vyhledávání žáků nadaných a problémových
 • spolupráce s rodiči žáků při řešení problémů (prospěch, chování, vývojové poruchy učení/chování, řešení konfliktů apod.)
 • informace a poradenská činnost v oblasti volby povolání – výběr střední školy či učiliště, pomoc při vyplňování přihlášek
 • v případě potřeby nasměrovat zákonné zástupce žáků k odborným pracovníkům, kteří spolupracují se školskými zařízeními (logoped, klinický psycholog, speciální centra apod.)
 • spolupráce s preventistou patologických jevů školy

Individuální vzdělávací plán IVP

Základní škola vypracuje IVP na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálně vzdělávacího centra SPC a na základě žádosti rodičů. Žádost je k dispozici u výchovné poradkyně.

Speciální pedagogická péče

Základní škola poskytuje SPP pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálního poradenského centra SPC formou náprav, při nichž se vhodným cvičením a pomůckami snaží přispět k tomu, aby se u dítěte příznaky poruchy zmírnily a aby tak lépe prospívalo při vyučování.

Pedagogická intervence

Základní škola poskytuje SPP pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálního poradenského centra SPC formou doučování, při kterém se snaží podpořit žáka v předmětech, ve kterých selhává, a kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu.

Individuální vzdělávací program, speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence jsou pouze části vedoucí k usnadnění vzdělávání a nápravě specifických poruch učení. Primární je celoroční systematická a pravidelná domácí příprava a redukace dle pokynů pracovníků pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Kontakty   

SPC Rakovník

je součástí SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník, p. o.

Vedoucí SPC: Mgr. Renata Jedličková

Kanceláře číslo 117 a 118

Telefony: 313 112 517 až 518

E-mail: renata.jedlickova@zsrako.cz

Psycholog: Mgr. Renata Jedličková

Speciální pedagogové: Mgr. Renata Jedličková a Mgr. Eva Navrátilová

Poradna Louny

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Louny

Postoloprtská 2636, 440 01 Louny

Tel.: 415 652 323; 602 116 999

E-mail: louny@pppuk.cz

Web: www.pppuk.cz/poradny/louny

Přijímací řízení na SŠ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Škola

 1. Vydání zápisového lístku (zápisový lístek obdrží zákonní zástupci oproti podpisu)
 2. Potvrzení zadní strany „B“ přihlášky, (zákonní zástupci obdrží 2 přihlášky a vyplněnými a potvrzenými údaji na zadní straně oproti podpisu)

Uchazeč

 1. Vyplnění a podání přihlášky řediteli střední školy (osobně nebo doporučeně poštou) obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu, ostatní obory do 1.března. Uchazeč může do prvního kola podat 2 přihlášky (stejný termín konání přijímacích zkoušek není důvodem ke stanovení náhradního termínu, uchazeč je také zodpovědný za doložení všech potřebných dokladů, př. vyjádření poradenských zařízení PPP a SPC, diplomy ze soutěží, …) 
 2. Odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve střední škole a na internetu do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, nejdříve 22.dubna, do vlastních rukou je doručováno pouze rozhodnutí o nepřijetí). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, na jeho místo bude přijatý jiný uchazeč. Uchazeč si může vzít zápisový lístek zpět pouze po úspěšném odvolání na druhé škole.
 3. Odvolací řízení (lhůta pouze 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí o nepřijetí)

Přijímací zkoušky na střední školu

Užitečné internetové odkazy:

 

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 27 °C 13 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 22/14 °C
neděle 23. 6. oblačno 21/13 °C
pondělí 24. 6. oblačno 19/11 °C

Sociální sítě


Facebook

Instagram

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30