Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník, Kounov 196, 270 06 Kounov
Základní a Mateřská Škola Kounov

ŠVP

 

Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník

č.p. 196, 270 06 Kounov, IČO:47016922 T el.: 313 578 888

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Náš Školní vzdělávací program „Barevný rok s krtkem“ je zaměřen

na prostředí plné pohody, lásky a porozumění, na rozvoj pěkných vzájemných vztahů, na hru jako základní činnost pro rozvoj osobnosti, na pohyb a cvičení jemné a hrubé motoriky a na řeč jako rozvoj dorozumívacích prostředků.

V konkrétních situacích se budeme snažit přizpůsobit navozeným podmínkám, poznávat své možnosti, jednat s ohledem na druhé, dodržovat dohodnutá pravidla, pomáhat si navzájem. Chtěli bychom, aby v naší mateřské škole vládla atmosféra pohody a bezpečí, ale i dobrodružného objevování, získávání zkušeností a poznatků, atmosféra kreativity a radosti.

Budeme dbát na lásku k dítěti, přijímání jeho osobnosti se všemi individuálními zvláštnostmi a podporovat jeho všestranný rozvoj. To vše za úzké spolupráce s rodiči a za předpokladu vzájemné důvěry. Budeme vytvářet podmínky pro nestresující, zdravé prostředí, zajišťování hodnotné a zdravě stravy a pitného režimu. Dále se budeme zabývat protidrogovou prevencí a prevencí šikany. Pomocí hry se budeme učit a poznávat „barevný svět“. Hra je hlavním prostředkem při předškolním vzdělávání, které je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích ať spontánních nebo

řízených. Pohybem se budeme snažit o rozvoj fyzického zdraví, rozvíjení zdatnosti a odolnosti. Dětem bude poskytován prostor pro spontánní pohybové aktivity cvičení a tělovýchovnými chvilkami, zejména při pobytu venku.

Zaměříme se na ekologickou výchovu – seznamováním dětí s přírodou a její ochranou. K tomu vzhledem k poloze mateřské školy máme dostatek příležitostí.

Estetickým prostředím se budeme snažit uspokojovat potřeby dětí, a to tak , aby se mohly esteticky vyjádřit pomocí barev. Zapojíme děti do výtvarných, hudebních a dramatických činností. Budeme pracovat s různými výtvarnými materiály, např. s keramickou hlínou. I nadále budeme podporovat vztah k literatuře – pravidelně dětem číst (i se zapojením rodičů), zapojovat se do divadelních představeních dle nabídky. U dětí se budeme snažit rozvíjet čtenářskou gramotnost.

BAREVNÝ ROK S KRTKEM

Téma :

„ZA KRTKEM DO ŠKOLKY“

Podtéma :

Září - krtkovy kamarádi

- krtek ve školce

- krtek zahradníkem

- krtek poznává okolí

Projekt – „Červená barva“

 

Téma :

„KRTEK A PODZIM“

Podtéma :

Říjen - krtek a stromy

- krtek a počasí

- krtek a barvy podzimu

- Jak krtek uspával zvířátka

Projekt – „Hnědá barva“

 

Téma :

„KRTEK A ZDRAVÍ“

Podtéma :

Listopad – krtek poznává tělo

krtkova zdravá hostina / vitamíny/

krtek na vesnici a ve městě

krtek poznává barva a tvary

Projekt – „Oranžová barva“

 

Téma :

„KRTEK A ADVENT“

Podtéma :

Prosinec – krtek a Mikuláš s čertem

Co dělá krtek celý den

krtek a vánoční zvyky

krtek se těší na Vánoce

Projekt – „Fialová barva“

 

Téma :

„ZEMĚ SNĚHU A LEDU“

Podtéma :

Leden – krtek a jeho hračky

- krtek a pohádky

- krtek a zimní sporty

- krtek jde k zápisu

Projekt – „Bílá barva“

Téma :

„KRTEK MEZI LIDMI“

Podtéma :

Únor - krtek řemesla a práce

- krtek a zvířátka ve volné přírodě

- krtek a rodina

- krtek a masopust

Projekt – „Modrá barva“

Téma :

„VÍTÁNÍ JARA S KRTKEM“

Podtéma :

Březen – krtek a věci kolem nás

- krtek a počasí

- krtek přivolává jaro

- krtek vítá jaro

Projekt – „Zelená barva“

Téma :

„S KRTKEM BEZPEČNĚ“

Podtéma :

Duben – krtek a zvířátka na dvorku

- krtkova zahrádka na jaře

- krtek a Velikonoce

- krtek a dopravní prostředky /doprava/

Projekt – „Černá barva“

Téma :

„KRTEK OBJEVUJE SVĚT KOLEM NÁS“

Podtéma :

Květen – krtek přeje maminkám k svátku

- krtek a zvířátka v lese

- krtek a domov

- krtek jede na výlet

Projekt – „Růžová barva“

Téma :

„KRTEK SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY“

Podtéma :

Červen - krtek a Den dětí

- krtek u vody

- krtek se loučí s předškoláky

- krtek se těší na prázdniny

Projekt – „Žlutá barva“

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace