Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník, Kounov 196, 270 06 Kounov
Základní a Mateřská Škola Kounov

Informace ŠD

Informace pro rodiče

o činnosti ŠD

Nalezený obrázek pro obrazky kreslené děti peníze

 1. Naše školní družina je rozdělena do 2 oddělení, ve kterých se děti věnují různým činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, hudební a tělesnou výchovu. Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětmi ve spolupráci s vychovatelkami.
 2. Děti ve školní družině využívají mnoha stolních her, stavebnic, hraček, skládanek. K dispozici též mají různé knihy a časopisy.
 3. Při pobytu venku navštěvujeme sportovní areál u školy, dále využíváme dětské hřiště u Sokolovny. Chodíme na procházky do přírody v okolí obce.
 4. Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a pravidlech slušného chování.
 5. Rodiče informují písemně vychovatelky o časech zájmových kroužků. Dále jsou povinni sdělit vychovatelce každou změnu – odhlášení z kroužků, odvolání hodiny, změnu času.Pokyny pro rodiče

 • Provoz ŠD je každý den od 6:30 hod. a po skončení vyučování až do 16. hod. V pátek do 15:30 hod.
 • Ranní družina je v budově školy č.p. 196.
 • Odpolední ŠD navazuje na skončené vyučování. Ranní družina navazuje na vyučování. Vychovatelka si převezme děti od p.učitelky a odvede je do školní jídelny na oběd. Po obědě jdou do ŠD.  
 • Žáci nesmí ŠD opustit bez souhlasu vychovatelky.
 • Pokud se žák do ŠD nedostaví, nemůže za něj vychovatelka zodpovídat.
 • Rodiče přihlašují žáky do ŠD v červnu nebo v září řádně vyplněným zápisním lístkem nebo kdykoli během školního roku. Rodiče zvláště pozorně vyplní tu část, kde jsou záznamy o propouštění dítěte ze ŠD domů, zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů nebo jiných osob (sourozenci, prarodiče, teta apod.). Upozorní na zdravotní problémy dítěte.
 • Žák dodržuje smluvený rozsah docházky. Každou nepřítomnost musí rodiče telefonicky nebo písemně omluvit (to neplatí, pokud je nepřítomnost omluvena ve škole).
 • Přejí-li si rodiče, aby dítě odešlo dříve, než je uvedeno v zápisním lístku, požádají o to písemně nikoli telefonicky. Rodič vyplní žádost o uvolnění žáka. Vzor je vložen na stránkách školy https://www.zskounov.cz/. Velmi důležitá je věta: od této doby přebírám plnou právní odpovědnost za nezletilého.
 • Provoz ŠD končí Po – Čt v 16,00 hod. Pá končí provoz ŠD v 15:30. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD, posléze ředitelku školy a ta učiní opatření.
 • Vstup do prostoru ŠD není rodičům z hygienických důvodů povolen.
 • Rodiče nebo jiní hosté použijí zvonku, a tak požádají o vydání svého dítěte.


  Do ŠD děti potřebují
 • papírové kapesníky (celé balení)
 • papírové utěrky (jedno balení)
 • bačkory a převlečení dle uvážení rodičů


  Vychovatelky ŠD
 1. oddělení – budova školy Anna Nováková
 2. oddělení – budova školy Jana Myšáková


 

Podmínky placení ŠD

 • Poplatek za ŠD činí 50,-- Kč za měsíc. Je splatný předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září – prosinec; leden - červen.
 • Poplatek lze hradit i na účet školy: 223783540/0600 VS 649, do poznámky uveďte jméno dítěte.
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Výše poplatku zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny nebo dítě marodí.
   
   
Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace